Recht & Transport

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt de derde en laatste editie van de Juncto van het collegejaar 2020-2021. Het overkoepelende thema van deze uitgave is Recht en Transport.

Het vervoersrecht is een breed rechtsgebied dat barst van uitdagende interessante juridische vraagstukken, welke vaak een internationaal karakter hebben. In deze editie zullen enkele van deze onderwerpen aan bod komen. Zo is er geschreven over de verzekering van ladingschade, de Europese kerosinebelasting als maatregel ter verduurzaming van de luchtvaart en over het transport van illegale drugs. Ook bevat deze editie een artikel over het containerschip ‘Ever Given’ dat in maart van dit jaar het Suezkanaal blokkeerde, een onderzoek naar de gereedheid van de wet voor de komst van de zelfrijdende auto en een introductie op de rechtsfiguur van de Letter of Credit. Kortom, een goed gevulde uitgave die jullie hopelijk enthousiast maakt over het vervoersrecht!

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier!

Guus Zondag
Hoofdredacteur

Guus Zondag (22) rondt dit collegejaar zijn bachelor Rechtsgeleerdheid af aan de Universiteit Utrecht. Naast zijn studie is hij dit jaar hoofdredacteur bij de Juncto en loopt hij stages binnen de advocatuur en het notariaat. Zijn interesse ligt in het privaatrecht.

Reageren?
Mail naar: juncto@jsvu.nl

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up