JSVU Katern

Voorwoord

Beste lezer,

Sla op een willekeurige dag de krant open en je zult ongetwijfeld een artikel tegenkomen met betrekking tot recht en oorlog. Begrippen als wapenwedloop, aanval en verdediging zijn vertrouwd gaan klinken. Van de drugsoorlogen in Mexico en de Filippijnen tot de strijd tegen de Islamitische Staat. Oorlog is een welbekend fenomeen in de wereld.

Hoe verhoudt recht zich tot oorlog? Of anders gezegd, op welke wijze moeten we, in de tijd van nu, al oude vraagstukken rond oorlog en vrede hervatten, nu niet de klassieke conflicten tussen staten, maar ook en vooral burgeroorlogen met grove schendingen in mensenrechten en zeer agressief terrorisme het beeld bepalen? Het stopt niet meer met klassieke conflicten tussen staten.

Steeds vaker zien wij ook dat er sprake is van een digitale oorlog. Verschillende analisten houden zich bezig met hoe spionage en sabotage verweven zijn geraakt in elkaar. Wat is strafbaar binnen deze digitale oorlog? Hoe verhoudt het recht zich tot bijvoorbeeld cyberaanvallen? Deze ontwikkelingen brengen voor de toekomstige jurist nieuwe uitdagingen met zich mee. Aan juristen de taak om in te spelen op deze ontwikkelingen en daar waar mogelijk op vooruit te lopen.

Een andere belangrijke vraag is wanneer is er sprake van bellum iustum, oftewel een rechtvaardige oorlog? En wat is rechtvaardig? De samenleving verandert snel. Voor de jurist de taak om zich in dit spanningsveld staande weten te houden.

Aankomend jaar mag de Redactiecommissie van de Juridische Studenten Vereniging te Utrecht (JSVU) jullie gaan voorzien van een reeks prachtige artikelen over dit soort onderwerpen. Voor hen is dit de eerste Juncto van het jaar met nog mooie edities in het verschiet. Samen met de redactieleden van de Juncto wens ik hen aankomend jaar veel succes. Wees creatief, out of the box en laat eenieder binnen het departement zich inspireren door jullie artikelen.

Met vriendelijke groet,

Namens het 52ste Bestuur der Juridische Studenten Vereniging te Utrecht,

Pien Obbes
h.t. Praeses der JSVU

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up