JSVU Katern

Voorwoord

Beste lezer,

Van net iets korter douchen tot grootschalige energietransitie: Nederland is bezig met verduurzamen. Volgens een recent onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek zegt ruim driekwart van de Nederlandse bevolking de noodzaak van duurzame energie in te zien. Ook in Utrecht zijn er verschillende duurzaamheidsinitiatieven die ons studenten wijzen op het belang duurzaamheid; van zwerfafval verzamelen tijdens de ‘Plogging Run’ tot het volgen van duurzaamheidsworkshops tijdens de Duurzame Week.

Ondanks groeiende bewustwording van de risico’s van milieuvervuiling, wordt de directe consequentie van milieuvervuiling voor de eigen leefomgeving nog dikwijls onderschat. Van de ontwikkelde landen behoort Nederland, vanwege zijn lage ligging, tot de groep die het grootste risico loopt bij klimaatverandering. Een bekend gegeven waaraan we relatief weinig aandacht schenken, vanwege het vertrouwen in de overheid en de slimme ingenieurs in onze samenleving. Een windturbine in de polder wordt al gauw aangemerkt als horizonvervuiling, terwijl milieuvervuiling het echte probleem is.

Verduurzaming zorgt niet alleen voor een verandering van de polder,  maar ook voor een verandering van het juridische landschap. Neem alleen al de energieprestatieovereenkomsten tussen huurders en verhuurders of de juridische vraagstukken die komen kijken bij het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s. Recht en milieu gaan hand in hand en het bedrijfsleven en de overheid binden zich aan nieuwe verplichtingen ter bescherming van het milieu. Hierbij stelt de overheid met regelgeving strenge milieueisen aan het bedrijfsleven.

De overheid kan zelf echter ook aansprakelijk worden gesteld, indien zij onvoldoende doet ter bescherming van het milieu. Sprekend hierbij is de Urgenda-zaak, waarbij de rechter de Staat verplicht heeft om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Naast een binnenlands mandaat heeft de overheid ook verantwoordelijkheid voor milieuprojecten buiten de landsgrenzen, waaronder het Ocean Clean-Up project van Boyan Slat. Een prachtig project dat hopelijk meer mensen inspireert zich in te zetten voor het milieu.

Mocht je de inspiratie iets dichter bij huis willen zoeken, schrijf je dan vooral in voor het Juridisch Studenten Congres 2018 met als thema Energie & Recht of laat je bezielen door de interessante artikelen uit deze eerste editie van het 30ste jaar.

Graag wil ik zowel de JSVU Redactiecommissie als de redactieleden van de Juncto veel succes wensen aankomend jaar. Laat jullie schrijven de Utrechtse rechtenstudent, docent en een ieder van het departement inspireren en informeren.

Met vriendelijke groet,

Namens het 51ste Bestuur der Juridische Studenten Vereniging te Utrecht,

Tôn-Ly Scholten

h.t. Praeses der JSVU

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up