Colofon

De Juncto is het onafhankelijke blad van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. De Juncto wordt uitgegeven door de Juridische Studenten Vereniging te Utrecht en verschijnt viermaal per jaar.

Hoofdredacteur
Jacob van der Tang

Eindredactie
Paul Breithaupt, Jacob van der Tang en Bas Van Voorst.

Redactie
Erica de Boer, Felicity Garretsen, Martin Kauffmann, Anna Knobbout, Dennis Kok, Els van Kolfschooten, Lotje Merks en Lucas de Vet.

Medewerkers aan dit nummer
prof. mr. E.H. Hondius
mr. drs. M. Minnesma
Redactiecommissie JSVU
Nevengi Dankerlui (voorzitter), Ruben Loevendie (Secretaris/Penningmeester), Hannah Paris, Juliëtte Wassenberg, Arjan Boot, Claudia Buiting, Suze van Hunen, Michelle van de Vis

Raad van Advies
Bas van Voorst, Robin Venema

Email
juncto@jsvu.nl

Voor inlichtingen over adverteren kunt u contact opnemen met de Commissaris Extern van de JSVU.
E bestuur@jsvu.nl
T (030) 2400811

www.dejuncto.nl

Vormgeving:
Dutchgiraffe | Digital creatives
Volg ons op social media:

     

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up