Colofon

De Juncto is het onafhankelijke blad van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. De Juncto wordt uitgegeven door de Juridische Studenten Vereniging te Utrecht en verschijnt viermaal per jaar.

Hoofdredacteur
Jacob van der Tang

Eindredactie
Els van Kolfschooten, Sits Schreurs en Marco van Zutphen.

Redactie
Paul Breithaupt, Felicity Garretsen, Iris van den Heuvel, Dennis Kok, Els van Kolfschooten, Charlotte van Oirsouw, Sits Schreurs, Bas van Voorst en Marco van Zutphen.

Medewerkers aan dit nummer
E.H. Hondius en J. van den Heuvel.
Redactiecommissie JSVU
Willem Rebel (voorzitter), Sheila Guha Thakurta (secretaris),  Yael Naomi van der Born, Floor van der Maas, Ebru Metturk, Daniël de Weerd en Masja Zweers.

Raad van Advies
Bas van Voorst en Max van Oostrum.

Email
juncto@jsvu.nl

Voor inlichtingen over adverteren kunt u contact opnemen met de Commissaris Extern van de JSVU.
E bestuur@jsvu.nl
T (030) 2400811

www.dejuncto.nl

Vormgeving:
Dutchgiraffe | Digital creatives
Volg ons op social media:

     

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up