JSVU Katern

 

het 50ste Bestuur, Xe Lustrum

Foto (v.l.n.r.)
Max van Oostrum, Senna Kerssies, Anouk van der Veer, Jonas Kentson, Joost Jansen, Liza Krijgsheld, Liselotte Nouse

50ste Bestuur der JSVU

PRAESES
Jonas Kentson

AB ACTIS
Anouk van der Veer

FISCUS I
Joost Jansen

FISCUS II
Senna Kerssies

VICE-PRAESES
Liza Krijgsheld

COMMISSARIS EXTERN
Max van Oostrum

COMMISSARIS ONDERWIJS
Liselotte Nouse

Beste lezer,

Sla op een willekeurige dag de krant open en je zult ongetwijfeld een artikel tegenkomen met betrekking tot recht en religie. Of het nou de strijd tegen IS betreft of Geert Wilders die in café roept: “willen wij meer of minder Marokkanen?”. Recht en religie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kom je dan ook op vele plekken in de wereld tegen.

Afgelopen week vond in de Domkerk in Utrecht de Nationale Viering ‘500 jaar reformatie’ plaats. Onder andere koning Willem-Alexander was hierbij aanwezig. Het was Maarten Luther die 500 jaar geleden, op 31 oktober 1517, zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk te Wittenberg spijkerde. Luther kwam in opstand tegen de macht van de katholieke kerk. Dit moment wordt door velen gezien als het begin van de Reformatie.

Gevolg hiervan was het ontstaan van een aantal protestantse geloofsovertuigingen en het katholieke geloof werd hervormd. Hiermee begon het proces van secularisatie; steeds meer mensen hechtten minder waarde aan het geloof en daarmee werd de maatschappelijke betekenis van het geloof in de samenleving minder.

De discussie omtrent de scheiding tussen religie en staat is nog niet beslecht en is er één van alle tijden. Kijkend naar Nederland, is het niet lang geleden dat het geloof een prominente rol in de samenleving innam. In de jaren 60 waren de christelijke partijen CHU, ARP en KVP nog goed voor een groot deel van het politieke speelveld. Hoe gaan wij hiermee om? Wat betekent dit voor de wet- en regelgeving? Neem de koopzondagen waarover in veel gemeentes een hoop te doen is geweest. De zondag is bij uitstek een christelijk gedachtegoed. Wie kijkt naar hoe bestuurlijk Nederland vandaag de dag in elkaar zit, ziet nog een hoop restanten vanuit die tijd. Kijkend naar landen als Italië en Spanje, zien wij dat de kerk in 2017 een zeer belangrijke positie inneemt op zowel maatschappelijk als op sociaal gebied.

Momenteel is de slag tussen IS en Irak nog steeds gaande. IS heeft als doel het stichten van het kalifaat, ofwel de gehele wereld onder het gezag van één regering te brengen en de sharia te implementeren als wet. Het verzet tegen het kalifaat is qua uiterlijke vorm niet te vergelijken met eerdere verzetten tegen religie, maar is in de kern hetgeen wat sinds Luther gebeurt.

Naar alle waarschijnlijkheid zal er altijd een spanning heersen tussen staat en religie. De samenleving verandert snel. Religie ook, maar niet in zijn geheel, waardoor er altijd een spanningsveld blijft bestaan tussen staat en religie.

Een heel andere soort spanning heerst er bij de Redactiecommissie van de Juridische Studenten Vereniging te Utrecht (JSVU). Aankomend jaar mogen zij de Juncto gaan voorzien van een reeks prachtige artikelen. Samen met de redactieleden van de Juncto hebben zij de eer om de eerste digitale Juncto uit te brengen. De digitale vorm van de Juncto biedt tal van mogelijkheden en voordelen. Wij zijn dan ook zeer enthousiast, verheugd en nieuwsgierig naar wat de Juncto ons dit jaar gaat brengen. Ik wens jullie veel succes toe voor komend jaar!

Met vriendelijke groet,
namens het 50ste bestuur der Juridische Studenten Vereniging te Utrecht,

Jonas Kentson
h.t. Praeses der JSVU

JSVU 50 JAAR

De JSVU is opgericht op 2 februari 1968. Dit betekent dat de JSVU aankomend collegejaar 50 jaar bestaat. Het Xe Lustrum der JSVU, een gouden lustrum, staat dit jaar centraal. Een bijzonder lustrumthema mag niet ontbreken.

Vele verhalen doen in de geschiedenis de ronde over de zon. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende mythes is het verhaal van Helios: de Griekse zonnegod. De Grieken hielden Helios verantwoordelijk voor de zonsopkomst en zonsondergang. Hij reed elke morgen in zijn – door vlammen snuivende paarden voortgetrokken – zonnewagen door de hemel en bracht de mensen licht. Op een dag steelt Paëton, de zoon van Helios, de zonnewagen van zijn vader. Hij bestijgt de hemel, maar wordt bang van de grote afstand tot de aarde. De paarden merken dat iemand anders aan de teugels zit. Zij worden onrustig en Phaëton raakt de controle over de zonnewagen kwijt. Hij scheert rakelings langs de aarde en de temperatuur loopt onbegrijpelijk hoog op. Poseidon, de god van de zeeën, rijst drie keer op uit de oceaan om de warmte met water te bestrijden, maar zelfs hij wordt door de hoge temperaturen terug de oceaan in gedreven. Uiteindelijk besluit oppergod Zeus, Phaëton met een bliksemstraal te doden en keert de rust terug. Na de dood van zijn zoon, neemt Helios de taak van brenger van het licht weer op zich.

De zon vormt een onuitputtende bron van energie. Haar vuur verwarmt ons, brengt ons licht in de duisternis en is een essentieel element in bepaalde processen van groei. Zonder groei, geen ontwikkeling. Het logo van de Universiteit Utrecht is niet zonder reden een zon en haar zinspreuk luidt niet voor niets: Sol Iustitiae Illustra Nos; Zon der gerechtigheid, verlicht ons. De verlichting symboliseert de kennis, hetgeen een evident onderdeel is van studeren. De zon biedt hoop, richting en regelmaat in een verder desoriënterende omgeving.

Het Academiegebouw wordt door de Universiteit Utrecht omschreven als ‘’het gezicht van de Universiteit Utrecht’’. Wanneer wij kijken waar ‘’het gezicht’’ naar kijkt, blijkt waarom de zon een prominente plek binnen het Xe Lustrum van de JSVU verdient. De afbeelding van de zon, afgebeeld op de punt van het Academiegebouw, kijkt naar het nieuwe pand van de JSVU aan het Domplein.

Het thema van het Xe Lustrum is, naar Griekse vertaling van het woord ‘de zon’, de naam van de Griekse Zonnegod: ‘Helios’. Bekijk het spectaculaire onthullingsfilmpje hier.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send

Sign up

Sign up